ภาพกิจกรรม
19 พ.ค. 66 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) เข้ารับอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต >> โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน >> ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน >> วิทยากรโดย นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปปช. และ น.ส. วิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ >> หัวข้อ "การป้องกันการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ" และ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต" พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความตระหนักถึงผลที่เกิดจากการทำการทุจริตในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วนำเสนอ และอภิปรายร่วมกัน >> ผู้จัดโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต #ขอขอบคุณ

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:20   อ่าน 29 ครั้ง