ภาพกิจกรรม
30 เม.ย. 66 โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565
วันที่ 30 เม.ย. 66 นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) > เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 วัดอนุภาษกฤษฎาราม(วัดเก็ตโฮ่) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-30 เมษายน 2566 โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วัดอนุภาษกฤษฎาราม(วัดเก็ตโฮ่) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีท่านอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม ท่านเลขา อินทะนะนก หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และบุคลากรกองการศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด อบจ.ยโสธร ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม > โดยมีนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:08   อ่าน 28 ครั้ง