ติดต่อเรา
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
หมู่ที่ 6 ถนนวิชิตสงคราม   ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
เบอร์โทรศัพท์ 0-762-02427 เบอร์โทรสาร 0-7632-1110
Email : ppao_maireab@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :